Ceník

ceník platný od 1. 1. 2020

Apartmán č. 1 - pro pobyt 2 - 3 nocí

Cena 1 500 Kč / noc / apartmán pro 3 osoby  

Pozn.: Max. obsazenost apartmánu je 3 - 4 osoby


                                                                               

1.500 Kč

Apartmán č. 2 - pro pobyty 2 - 3 nocí

Cena 1 500 Kč / noc / apartmán pro 4 osoby

Pozn.: Max. obsazenost apartmánu je 4 - 6 osob1.500 Kč

Samostatný pokoj s vlastním sociálním zařízením pro pobyty 2 - 3 noci

Cena 1.000 Kč / noc / pro 3 osoby

Pozn.: Max. obsazenost pokoje jsou 3 - 4 osoby


1.000 Kč


           ,,Pravidla pobytu a rezervační podmínky"

ZDE

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Vyplněním rezervačního formuláře a zaplacením zálohy/celé platby za ubytování, souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v rezervačním formuláři správcem penzionu Grácie, Jolanou Graciasovou pro účel stanovený níže. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje obsažené v rezervačním formuláři, a to po celou dobu 6 (šesti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jste si vědom/a svých práv podle Nařízení EP a Rady 2016/679, o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jste byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů: Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem realizace objednávek, rezervací, uzavírání a plnění smluv týkajících se nabízeného ubytování, a dále v případech uložených zákonem, a to zejména zákonem o místních poplatcích za účelem výběru poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, anebo poplatku z ubytovací kapacity, a zákonem o pobytu cizinců, kdy je poskytnutí osobních údajů povinné.

Ve výše uvedených případech jsme v souladu s Nařízením EP a Rady 2016/679, o ochraně osobních údajů, oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v zákonem vyžadovaném rozsahu nebo v rozsahu nezbytně nutném, zahrnujíc základní kontaktní údaje a identifikační údaje fyzické osoby. Vaše osobní údaje budou zpracovávány manuálně, v elektronické i tištěné formě a nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám (vyjma případů, kdy je to vyžadováno zákonem). Údaje nebudeme používat k reklamním a propagačním účelům.

Prohlášení správce: Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly poskytnuty.